Selecteer een pagina

Hugging a Cactus

Disclaimer & Copyright

Disclaimer voor www.huggingacactus.nl

Anne Kerkhoven, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.huggingacactus.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Anne Kerkhoven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aan de inhoud op www.huggingacactus.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Anne Kerkhoven is geen medisch deskundige en geeft geen medische adviezen. Alle aangeboden informatie is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en geschreven door een ervaringsdeskundige.

De inhoud op www.huggingacactus.nl is bedoeld ter ondersteuning van (medisch) deskundigen en wordt niet aangeboden om lichamelijke en/of psychische klachten te genezen, het vervangt de raad van een (medisch) deskundige niet. Raadpleeg bij lichamelijke en/of psychische klachten altijd een arts of psycholoog, of een andere (medisch) deskundige.

Anne Kerkhoven sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht in verband staat met www.huggingacactus.nl en de door Anne Kerkhoven ontwikkelde content.

Anne Kerkhoven spant zich in om de inhoud van www.huggingacactus.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.huggingacactus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Anne Kerkhoven.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.huggingacactus.nl. Anne Kerkhoven oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.huggingacactus.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Anne Kerkhoven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Anne Kerkhoven en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anne Kerkhoven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Pin It on Pinterest